ރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކު ރަސޫލާ(ސ.އ.ވ)އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވިއިރުވެސް ފުލުހުން މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހެއް ބުނަން ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

އަމީންގިރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހަކު ވަނީ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ވަނީ އޭނާ ހިފަހައްޓާ، ބަރަހަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހީން ވަނީ، އެމީހުން ހުއްޓުވައި އިންޑިއާ މީހާ އަމީންފުއްޓަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަމުންދޭތޯ ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރުމުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. ގިނަ ނޫސްވެރިން ދަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.