ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދެ މުސަޅުގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ފުލުހުން ބުނީ މިމަހުގެ 10 ވަަނަ ދުވަހު، އާންމު ފަރާތަކުން، ފުލުުހުންނާ މި ދެ މުސަޅު ހަވާލު ކުރީ ބާ ޖަމާލުއްދީން ކައިރިން ފެނިގެން ކަމަށެވެ.

”މި ދެ މުސަޅުގެ ވެރިފަރާތުން ގަލޮޅު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވެ މުސަޅުތަކާ ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވަން.“ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 9631696އަށް ގުޅުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.