އީދު ދުވަސް ކައިރި ވަނީއެވެ. އެ ދުވަހު ލާނެ ރީތި އަބާޔާއެއް، އަގު ހެޔޮކޮށް، އަވަހަށް ފަހައިދޭނެ ތަނެއް އެބަ ހޯދަން ހެއްޔެވެ؟

Ads by Asuru

ޑްރީމްސްކްލޮތިން އެމްވީއިން ވަރަށް ރީތި އަބާޔާ، ތަފާތު ފޮތީގައި، ބޭނުން ޑިޒައިނަކަށް ފަހާ ދެއެވެ.

ޑްރީމްސްކްލޮތިންގެ އަބާޔާއެއް

މިގޮތުން ޒޫމް، ފުކުރޯ، ޝަބާނާ، ސޭ، މިރެކްލް ކްރޭޕް، މޮނާކޯ، އަދި ވޫލް ޕީޗް އޮރަގިރި ފެބްރިކްގައި، ތަފާތު ކުލަތަކުން، ބޭނުން ސައިޒަކަށް އަބާޔާ ފަހައިދީ، އެކި ރަށް ރަށަށް ވެސް ފޮނުވައިދެއެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެއެވެ.

ޑްރީމްސްކްލޮތިންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އެތަނުން ފަހާ އަބާޔާ ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ޒަމާނީ ފޮތީގައި ފަހާ ރީތި އަބާޔާތަކެއް އިންސްޓެންޓް ކޮށްވެސް ގަނެލެވެން އެބަހުއްޓެވެ.

ޑްރީމްސްކްލޮތިންގެ އަބާޔާއެއް

މި ތަނުގެ ހިދުމަތް އަވަސް ވެފައި، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޔަގީންކަމަކީ އަބާޔާގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވެފައި، އަގު ވެސް ބޮޑު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ.

ޑްރީމްސްކްލޮތިންގެ އަބާޔާއެއް

ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނައިރު، ޑްރީމްސްކްލޮތިން އިން އަބާޔާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް އެބައޮތެވެ. އީދާ ދިމާކޮށް، އެތަނުން ބައްލަވައިގަންނަ އަބާޔާތަކުން 5 ފަސެންޓާއި 10 ޕަސެންޓާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެއެވެ.

ޑްރީމްސްކްލޮތިންގެ އަބާޔާއެއް އޯޑަރު ކޮށްލުމަށް 9906143އަށް ގުޅާލާށެވެ.