ކ.ތިލަފުށިން ފުރިފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ “ 37″ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ ހަތަރު މީހުންނާއިއެކު، ތިލަފުށިން ފުރި ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯސްޓްގާޑް ޝަހީދު އަލީ އެ ދިމާލަށް ދިއުމަށް ދުއްވަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދޯނިން ދަތުރު ކުރި މީހުންގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އެމްއެންޑީއެފުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

 

(ތަފްސީލު އަންނަނީ…)