ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅު އޮތީ މި މަހުގެ 27 އިން 29 އެވެ. މުލަކަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެއީ ރަތްމަންދޫ އާއި މަޑުއްވަރި އާއި ދިއްގަރުގެ އިތުރުން ވޭވަށް އަދި މުއްޔެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މި ރަށްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މަނިކުފާނު ބައްލަވާލައްވާނެއެވެ.

އަދި ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަަަަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ވޭވަށު ބަނދަރާއި އިންޖީނުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.