ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ވަނީ އަޑިއަށް މޫލާފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހަައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މުސްތަފާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސްގެ ވައުދުތައް ވަނީ އަޑިއަށް މޫލާފައި ކަމަށާއި، އެއީ ”ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް“ ކަަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެތައްހާސް ފްލެޓެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެންމެ ތަނެއްވެސް މައްޗަކަށް ނާރާ ކަަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، 20،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުން ފަދަ، ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ރައީސް ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަަމުގެ ހަތަރު އަހަރު ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު، އެއިން އެއްވެސް ވައުދުފުޅެއް ފުއްދަވާދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.