މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ނަަަޞްރުގެ ދުވަހަކީ ބިރުވެރި ”ސިއްކަ ދުވަސް“ގެ ގޮތުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ސިފަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ އިސް އެއް މޭސްތިރި އަކީ ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާގެ ބައްޕަ، ސިއްކަ އަހުމަދު އިސްމާއީލް މަނިކެވެ.

ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ހަތަރު ބައިތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެ ޅެމެއް ހިއްސާ ކުރެއްވިއިރު، ވިދާޅުވީ

ވިދާޅުވީ ތިނެއް ނޮވެމްބަރުގައި ދިވެހީން ގަތުލުކޮށް ދިން އަނިޔާތަކަށް ތިރީސް ހަތަރު އަހަރުވިޔަސް ނިމުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެދުވަހު ގައުމު ދިފާއުކުރި އަބްތާލުންގެ ނަން ކިލަނބުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ދުވަހު ބަލިވި މީހުން އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.