އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގާތްވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރޭ ”ޖީލެއްގެ ދިރުން“ ގެ ނަމުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ އެރޭ 8:15 ގައި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކްގައެވެ.

ނަޝީދު ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ”ފިކުރެއްގެ ދިރުން“ ގެ ނަމުގައެވެ.

މި ވަގުތު ނަޝީދާއި ކެމްޕޭން ޓީމް ތިބީ ގދ. އަތޮޅުގައެވެ.