ތުލުސްދޫ ގައި ސްނޯކްލިން އަށްގޮސް އޮތް ފަތުރުވެރިއެއް ގައިގައި އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ޖެހި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބި އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Ads by Asuru

އަދި ތުލުސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އެމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ހާދިސާ ގައި މަރުވެފައި ވަނީ ޕޮލެންޑުގެ 52 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.