ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިއަދު ހަވީރު އެ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓްގެ ގޮތުގައި ޖައްސާފައި ވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް Q2-6482 ޑޭޝް 8 ގެ 300 މަރުކާގެ ބޯޓެވެ.

އެ އެއާޕޯޓަކީ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓެކެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ނޮވެމްބަރު 10، 2020 ގައެވެ. މަސައްކަތް ނިންމަން އެމްޓީސީސީ އަށް ދީފައިވަނީ 600 ދުވަހެވެ.