ހުޅުމާލޭގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

އާބަންކޯއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށެވެ.

ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓެއް މާލެ އަދި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ވެސް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

މާލޭގައި ކޭއެފްސީގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވީ 2018 ގައެވެ.