ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ކުރިން ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަން ވެސް ކުރެއްވި ހަސަން ސައީދު ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ވޭތުވެދިޔަ 21 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ، މިއަދު މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

ޙަސަން ސައީދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ކުރީން ވެސް މި ގާޒީ ގިނަ މައްސަަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީން ބެލިއެވެ.

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަައިގެން ޖޭއެސްސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކީރިތި ކުރެއްވުމުން އެ ފަހަރު ގާޒީ ހަސަން ސައީދަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުއްޓުނެވެ.