ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކަކީ ޝަރަފެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރައްވައި މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި ހަގީގީ ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެކި ގިންތިތަކުގެ ބޮޑުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުން ކަމަށްވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

”ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކަކީ ޝަރަފެއް ނޫން، އެއީ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބޮޑު ޒިންމާއެއް.“ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭ 8:30ގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްވެސް ވަނީ ހަަމަޖެހިފައެވެ.