މިރޭ ވެރިރަށް މާލޭގައި ހަވާ އަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި، ހަވާ އަރުވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 21:00ގައެވެ.

މިއީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޕްރައިވެޓް އިވެންޓަކަށް ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް (ސިފްކޯ) އިން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

ދާދި ފަހުން، މޮޑެލް ކައިޒީންގެ އުފަން ދުވަހު ވެސް ހަވާ އެރުވިއެވެ.